top of page

מדיניות פרטיות
משרד עו"ד יורם אורגד רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתר ובכלל הפעילות הדיגיטלית שלנו. 
מידע שיתקבל אצלנו ישמר במאגרי מידע של משרדנו והשימוש בו ייעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. 
אינכם מחויבים, על פי חוק, למסור את המידע האישי המפורט להלן. 
בעצם המשך גלישתכם באתר אתם מביעים הסכמה למדיניות זו ולאיסוף מידע אישי אודותיך לפי מדיניות זו, כמפורט להלן. 

סוגי המידע שאנו אוספים
בעת גלישה באתר, ועל מנת שנוכל להיענות לפניות שתבקשו להעביר אלינו באמצעות האתר, אנו עשויים לבקש מכם פרטי מידע אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכיו"ב. 
האיסוף והשימוש במידע הינו רק למטרות יצירת קשר ומתן שירותים; שליחת ניוזלטרים, פרסומים משפטיים, ותכנים שיווקיים ופרסומיים של המשרד; על פי הוראות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת.
לא נעביר את המידע שנאסף לצדדים שלישיים. 
האתר עושה שימוש ב- cookies - קבצים המורדים למכשיר ממנו הנך גולש באתר ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי מכשירך, כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. 
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies ולמחוק אותם.

שינויים במדיניות הפרטיות 
אנו רשאים לעדכן, מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של שינוי כאמור, אנו נציג את המדיניות המעודכנת באתר. אנו ממליצים לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף תוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום שפורסמה באתר הודעה על עדכון מדיניות הפרטיות. כל שאר השינויים, וכן שינויים מהותיים שהדין מחייב שייכנסו לתוקף באופן מיידי, ייכנסו לתוקף מיד עם פרסום המדיניות המעודכנת באתר. המשך שימושך באתר לאחר עדכון מדיניות זו, היא כהסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.
יצירת קשר
אם יש לכם שאלות בקשר עם מדיניות פרטיות זו, אתם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני: yoram@oryo-law.co.il
כדי שנוכל לטפל בפנייתכם באופן מיטבי, אתם מתבקשים לציין בפניה  את שמכם המלא ופרטים ליצירת קשר אתכם (כתובת דואר אלקטרוני וטלפון).
מדיניות זו עודכנה לאחרונה ביום 17/07/2021

bottom of page