top of page

תביעות קבלנים

איחורים במסירה
ליקויי בנייה
חיובי יתר

רכישת דירה היא מהלך מהותי בחיי כל אדם ומשפחה בישראל. 
פער הכוחות בין הקבלן / היזם - מוכר הדירה, לבין הרוכשים, מביא לעיתים קרובות לחריגה מהסכם המכר, בין אם באיחור במסירת הדירה ובין אם באי-עמידה בהתחייבויות המוכר, או בליקויי בנייה. 

למשרדנו ניסיון רב בתביעת קבלנים / יזמים. 
הקבלנים נאחזים בתירוצים שונים מן הגורן ומן היקב.  מעלים טענות לכוח עליון וכיו"ב. 
דעו כי על הקבלן / יזם לפצות אתכם.  אל תוותרו על המגיע לכם. 

bottom of page