top of page

זכיינות

  • תיק זיכיון

  • הסכמי זכיין

  • הסכמי רשת מזכה

  • רכישת/מכירת זיכיון

מערכת הקשרים בין המזכה לזכיין היא מערכת עיסקית מורכבת, אשר נתמכת בהסכם זכיינות, אשר הינו, על-פי רוב והצורך, הסכם מפורט ועב-כרס. מערכת זכיינית המבקשת להצליח, הינה כזו מאזנת בין האינטרסים של המזכה לאלה של הזכיינים, תוך יצירת חזית עיסקית ושיווקית אחת למול הספקים והלקוחות.

אנו מעמידים לרשות לקוחותינו את הניסיון הרב שנצבר לאחר עמדנו מאחורי הקמתה של רשת מזון מצליחה וליווינו זכיינים אל מול החברות המזכות.

bottom of page