top of page

ליטיגציה

הופעה בבית המשפט למול מתמודד העושה ככל שביכולתו לשכנע בצדקת טיעוניו שלו, הינה אתגר הדורש חשיבה אסטרטגית, תכנון והכנה מוקדמים, ירידה לפרטים ולדקויות בצירוף של חשיבה מהירה וניסיון בעמידה מול קהל.

לאחר שנים רבות של הופעות למול קהלי מאזינים בכל סדר גודל ושל הופעות בבתי משפט במגוון תיקים, אנו רואים בייצוג לקוחותינו ובהתמודדות עם היסודות הייחודיים של עולם הליטיגציה כאתגר חדש העומד בפני עצמו, לכל תיק ותיק.

עם-זאת, אנו מאמינים כי כאשר אפשר וניתן לסיים עימותים משפטיים מחוץ וטרם באנו בשערי בית המשפט, הדבר עדיף ועל-פי רוב הדבר הוא יישרת את טובת העניין של לקוחותינו ויחסוך מזמנם וכספם.

bottom of page