top of page

הסכמי השקעה ושותפות

  • הסכמי שותפים

  • הסכמי מייסדים

  • הסכמי השקעה

הסכמי שותפות והשקעה הינם למעשה הסכמים בין מי שעומדים לקשור את עתידם העיסקי יחד. 
ככל הסכם, גם הסכמים שכאלה תשתיתם היא משפטית, אולם הסיבה להם, התמריץ להגיע ולקיים אותם היא עיסקית - הרווח הגלום בה לשותפים לדרך.
הסכם שותפות טוב, הוא כזה, שאם וכאשר נידרש לו (ורצוי לא ...), יידע לתת פתרונות ותשובות למצבים שהעסק או השותפות הגיעו אליהם.
לנו הניסיון המעשי ובעיקר הידע לצפות את אותם מצבים שבהם ההסכם ייתן מענה טוב, נכון ויעיל, עסקית וכלכלית, תוך גיבוי ותמיכה משפטית מתאימה.

bottom of page