top of page

יזמות והקמת

עסקים

הקמה ורישום חברות

מערך הסכמי חובה

הסכמי שת"פ

הקמתו של עסק חדש או קידומה של יוזמה עיסקית, הינו מהלך מורכב בעל פנים וצדדים רבים, למרביתם השלכות והיבטים משפטיים: העסקת עובדים, פתיחת חשבונות בנק, רישוי עסקים, אחריות מקצועית, קניין רוחני ועוד. 
על-פי רוב, יזמים, אינם מודעים לנדרש מהפן המשפטי ולמשמעויות שבהיעדר מעטפת משפטית תומכת.
כמי שעמד בראש 'מעו"ף עסקים תל אביב' (מט"י תל אביב) אין כיורם להכיר את עולם היזמות - הן בפן העיסקי והן בצד המשפטי - בין אם מדובר ברישום והקמת חברה, בהסכמי שותפים, או בבחינת המצב המשפטי הכרוך בהעסקת עובדים, פטנטים, מימון או כל נושא אחר, הנגזר מהקמת העסק.

bottom of page