top of page

הסכמים עסקיים

  • מכירת / רכישת עסקים

  • מיזוג עסקים

  • הסכמים מסחריים

בבסיס כל הסכם שנועד לקדם ולשרת מטרות עיסקיות, עומדות המטרות והתועלות של העסק.

בין אם מדובר בהסכם לרכישת עסק אחר, הסכם מיזוג, או הסכם הפצה, הסכם עם ספק או לקוח או "רק" הסכם שכירות, ההבנה של מהות העסק וסביבתו העסקית, של נקודות התורפה האפשריות - הן בעיסקה עצמה והן במציאות העסקית, מבטיחים את החתירה להסכם הטוב והמתאים ביותר לעסק ולמטרותיו.

רק מי שמבין ויכול "לתרגם" בין העולם לעיסקי למרחב המשפטי - החוק, המונחים והמשמעויות, יכול למקסם את התועלת מההסכם.

לאחר שערכנו עשרות הסכמים עסקיים וליוונו את התהליך להשגתם, אנו יודעים להעמיד לרשותכם ידע וניסיון משפטי רב, בשילוב הבנה עיסקית שערכה לא יסולא בפז.

bottom of page